ศูนย์สุขภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น (Japanese Wellness Center)

閉じる
line instagram youtubefacebook

Japanese Wellness Center (ศูนย์สุขภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น) 

Japanese Wellness Center (ศูนย์สุขภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น) อยู่ที่ชั้น2 ของอาคารโรงพยาบาลญี่ปุ่น สมิติเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลญี่ปุ่นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน (First Japanese hospital in AEC)  ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 49 เป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่น ดูแลด้วยทีมแพทย์ พยาบาลชาวญี่ปุ่น และเครื่องมือที่ทันสมัย ให้บริการต่างๆดังนี้ 

 • การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทางศูนย์มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาสำหรับชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ รวมทั้งให้บริการคู่สัญญาบริษัท (Corporate Contract)ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพตามที่บริษัทต้องการ 
 • การให้คำปรึกษา และ บริการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ สำหรับชาวญี่ปุ่นที่อายุ 15ปีขึ้นไป 
 • การออกใบรับรองแพทย์สำหรับ Work permit / Driving Licence

Japanese Wellness Center ให้การบริการแบบฉบับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนออกแบบสถานที่ อุปกรณ์ในสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อให้คนไข้และผู้ใช้บริการรู้สึกคุ้นเคย วางใจในการเข้ารับการตรวจรักษาเสมือนโรงพยาบาลในบ้านเกิด.

๋Japanese Wellness Center  (ศูนย์สุขภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น) ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลญี่ปุ่น สมิติเวช

[サミティベート病院] 日本人医療センタービル/健康センターのご案内

บริการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) 

ให้บริการชาวญี่ปุ่น หรือ บริษัทที่ต้องการส่งคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติ  มาขอใบรับรองแพทย์สำหรับต่ออายุหรือขอใบอนุญาติทำงาน (workpermit )
หรือเพื่อทำใบขับขี่ (Driving Licence) โดยทีมแพทย์และพยาบาล ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้บริการได้รวดเร็ว 

การตรวจสุขภาพครอบคลุม 6โรค 

 • 1.โรคเรื้อน Leprosy 2.วัณโรคระยะอันตราย Tuberculosis 3.โรคยาเสพติดให้โทษ Drug Addiction
 • 4.โรคพิษสุราเรื้อรัง Alcoholism 5.โรคเท้าช้าง Elephantiasis 6.โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 SYPHILIS

ขั้นตอนและการเตรียมตัว การขอเอกสารใบรับรองแพทย์ สำหรับ Work permit (ต่ออายุ)

 • ไม่จำเป็นต้องทำนัด ให้คนไข้มาที่ รพ.ญี่ปุ่น สมิติเวช ชั้น 2 Japanese Wellness Center ตึกตรงข้าม รพ สมิติเวช สุขุมวิท สุขุมวิท49  
 • ให้บริการ 7:00-15:00 น. ตรวจได้ทุกวัน (วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถตรวจได้)
 • มีแพทย์ พยาบาล ล่ามญี่ปุ่นให้บริการตลอดเวลาทำการ
 • กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปและหน้า Visa ล่าสุด (ไม่จำเป็นต้องเซ็นชื่่อในเอกสาร)
 • มีการตรวจเลือด(เจาะเลือด) แต่ไม่ต้องงดนำ้และอาหาร ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชม. ก่อนเข้าตรวจ
 • เอกสารใบรับรองแพทย์จะได้รับ สองภาษา ภาษาไทยและอังกฤษ  คนไข้จะได้รับเอกสารกลับไปในวันที่มาตรวจใช้เวลาประมาณ 60-90นาที
 • รายละเอียดติดต่อ Japanese Wellness Center โทร 020-223-420 เวลา 7:00-15:00 น.

ราคา

 • Medical Certificate for Work permit 1,000 Baht (ใบรับรองแพทย์6โรค )
 • Medical Certificate for Work permit+ Blood group 1,400 Baht
 • Medical Certificate for Work permit + HIV Screening test 1,700 Baht
 • Medical Certificate for Driving Licence 600 Baht (ใบรับรองแพทย์5โรค )ไม่ต้องเจาะเลือด

บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับชาวญี่ปุ่นที่ Japanese WellnessCenter 

Japanese Wellness Center ศูนย์สุขภาพสำหรับชาวญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ชั้น2 ของอาคารโรงพยาบาลญี่ปุ่น สมิติเวช   

ให้บริการเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับชาวญี่ปุ่น สำหรับบริษัทที่ต้องการให้ตรวจตามโปรแกรมหรือหัวข้อที่บริษัทกำหนด ต้องการขอใบเสนอราคา

การนัดตรวจสุขภาพ สามารถนัดได้ทุกวันตั้งแต่ 07:00-9:30  กรุณาติดต่อทำนัดอย่างน้อย 7วันขึ้นไปก่อนวันตรวจ 


 อธิบายเอกสารเกี่ยวกับศูนย์ตรวจสุขภาพญี่ปุ่น

1. Japanese Wellness Center Program และ Option 

 •  <Download>
 • กรุณาเลือก Program และ Option ที่ต้องการ ระบุในเอกสาร 02. แบบสอบถามตรวจสุขภาพภาษาญี่ปุ่น (Private Medical Questionnaire)
 • รายการตรวจนี้สำหรับ Japanese Wellness Center เท่านั้น
 • ใช้เวลาประมาณ 3-6ชม แล้วแต่โปรแกรม
 • ผลรายงานตรวจสุขภาพและจัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ จัดส่งทางไปรษณีย์ประมาณ15-30วันหลังวันตรวจ

2. ใบคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพภาษาญี่ปุ่น (Private Instruction Adult)

 • มีข้อมูลครบถ้วน สำหรับคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสุขภาพทั้งหมด   <Download> • 3. แบบสอบถามตรวจสุขภาพภาษาญี่ปุ่น (Private Medical Questionnaire)

 • ให้ระบุวันนัดเลือก Program และ Option ระบุสถานที่ส่งผลรายงานตรวจสุขภาพ ด้านหลัง ให้กรอกแบบสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาพ  เอกสารแผ่นนี้ต้องนำมาวันตรวจสุขภาพ 

การส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)และการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

สำหรับท่านที่เลือก ส่องกล้องทางเดินอาหาร (Gastroscopy)

 • คือวิธีที่ทำให้แพทย์สามารถมองเข้าไปในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นได้โดยตรง โดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร ที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กที่สามารถงอได้ มีแสงสว่างปลายท่อซึ่งจะผ่านจากปากเข้าไปในหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นตามลำดับ โดยดูผ่านจอทีวี
  แพทย์จะสามารถดูการอักเสบ ดูแผล ดูเนื้องอก ตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง เพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งการส่องกล้องเพื่อห้ามเลือด สำหรับรักษาเลือดออกทางเดินอาหาร
 • กรุณาตอบแบบสอบถาม <Download> นำมาส่งก่อนวันตรวจ10วัน  หรือ แสกนส่งมา ที่ E-mail :  japan@samitivej.co.th  

 

สำหรับท่านที่เลือก ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

 • คือการรักษาแบบใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก สามารถโค้งงอได้ที่ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้าเครื่องกำเนิดแสง แล้วส่งภาพมายังจอรับภาพโดยการส่องเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจดูลำไส้ใหญ่ ส่วนปลาย ส่วนกลาง ส่วนต้น และลำไส้เล็กส่วนปลาย
 • กรุณาตอบแบบสอบถาม <Download> นำมาส่งก่อนวันตรวจ10วัน  หรือ แสกนส่งมา ที่ E-mail :  japan@samitivej.co.th  
 • กรุณาให้ผู้ตรวจมารับ ยาระบาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 3วันก่อนวันตรวจ ที่ Japanese Wellness Center 07:00-15:00 
 • กรุณาให้ผู้ตรวจอ่านคำอธิบายในการควบคุมอาหาร และการทานยาระบาย  <Download>

 คำแนะนำก่อนการ ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

【大腸カメラを受ける方必見Vol.1】検査を受ける前の注意点。食事は?下剤は?トイレは?お薬は?

ศูนย์โรคตับและทางเดินอาหาร นำเทคโนโลยีล่าสุด ระบบ AI ช่วยวิเคราะห์การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ได้แม่นยำขึ้น

【消化器科医が解説】AI搭載大腸カメラのココがおすすめ


ข้อแตกต่างระหว่างการส่องกล้องทางเดินอาหาร ( Gastroscopy ) กับ การตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยการกลืนแป้ง (Upper GI X-ray)

胃カメラとバリウム検査の違い

【日本人医師が解説】胃とバリウム検査の違いCorporate けいやく

〇人以上の日本人がいる会社は院内の監査を経て、

 • カスタマイズ健康診断プログラムの提供
 • 個人払いではなく企業請求が可能になる

などの特典がある企業契約が可能です。お問い合わせは

ภาษาไทย สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ที่ Winchai.in@samitivej.co.th  Tel : 02-022-2337

ACCESS交通アクセス

133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua,Vadhana,
Bangkok 10110

サミティベート病院スクムビットは、スクムビット通りソイ49の中ほどに位置しています。スクムビット通り39もしくはスクムビット通り55(トンロー)からもすぐの立地です。

●BTSトンロー駅から:車で5分から15分
●BTSプロンポン駅から:車で5分から15分
●スワンナプーム国際空港から:車で45分から1時間30分(時間帯と道路の混み具合によります)
●ドンムアン国際空港から:車で45分から1時間30分(時間帯と道路の混み具合によります)

↑